:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Мой дом
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 154
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Луцька міська центральна бібліотека для дітей. Волинська обл.

Сайт http://bibliolutsk.blogspot.com/ пропонує: Луцьк бібліотечний; Наші видання; Інтернет-центр;Про нас пишуть; Фотогалерея; Письменники Волині - дітям; Молодіжний квартал; Наше місто; Довідкове бюро

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Читай без обмежень! Як у Києві хочуть осучаснити бібліотеки

      Лондонська бібліотека Пекхем у формі перевернутої літери «L» відома у всій Великобританії. Не тільки завдяки чималій книгозбірні та футуристичному дизайну, а й через ультрамодне начиння: конференц-зал, дитячі кімнати, медіа-центр, читальні працюють тут за останнім словом техніки. А студенти німецького університету Дуйсбург-Ессен беруть книги для навчання у круглій бібліотеці. Незвична не лише форма приміщення, а й принцип роботи: тут все працює на альтернативних джерелах енергії.
      Сучасні бібліотеки стають не просто місцем зберігання книг, а й відкритим публічним простором, де роботу бібліотекаря за нашими стандартними уявленнями зведено до мінімуму. Все автоматизовано та комп’ютеризовано.
      Українські книгозбірні тільки стають на шлях модернізації. У березні цього року в Харкові відкрилась бhttps://www.facebook.com/groups/bibliofan/?ref=bookmarksібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, одна з найсучасніших у країні. «Одинадцятиповерхова будівля складається з бібліотечної та навчальної частин. Працює з використанням найсучасніших прогресивних організаційно-інноваційних бібліотечних методик, телекомунікаційних мережевих магістралей, найсучаснішої електронної системи обслуговування читачів», — ідеться на її сайті.
      Часто про новітні архітектурні рішення наші книгозбірні тільки мріють. А про електронний інформаційний простір — мріють і водночас реалізовують цю ідею. Наприклад, Публічна бібліотека імені Лесі Українки у Києві, спільно з іншими закладами міста, хоче створити єдиний електронний інформаційний простір публічних бібліотек столиці. Так, як це працює у багатьох розвинених країнах. Це має зруйнувати застарілі стереотипи про роботу книгозбірень, про те, що це лише рутинна видача книг, а також наблизити роботу таких закладів до рівня європейських колег.

Докладніше...
Образовательная функция библиотек

Сегодняшние публичные библиотеки - это уже не просто полки книг, стопки газет и знаки «тихо, пожалуйста». Они считаются лидерами и катализаторами для расширения возможностей различных людей думать, действовать, стремиться. Сегодняшние библиотеки - это мощные просветительские институции, прогрессивные технологические центры с медиа-центрами и богатыми ресурсами для индивидуального и общинного развития, вдохновляющие и трансформирующие общины. Заведующая научно-методическим отделом РГДБ Н.В. Бубекина в своем исследовании размышляет об образовательной функции библиотек.     Проблема определения функций современных библиотек, говорит она, время от времени становится темой дискуссий на страницах профессиональной печати. Функция библиотеки - это та роль, которую она играет или должна играть в обществе, проявление свойств, отличающие библиотеку от других социальных институтов и учреждений. 

      Федеральный закон "О библиотечном деле " дает следующее юридическое определение: "Библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам " Таким образом, главными функциями библиотеки признаются информационная, культурная и образовательная. Если о культурной и информационной функции библиотек написано уже достаточно много, то образовательная не подвергалась тщательному анализу. Цель данной статьи и составляет попытка разобраться, в чем же заключается образовательная функция разных типов библиотек и привлечь внимание специалистов к рассмотрению данной проблемы. <…>
      Начнем с того, что в определении библиотеки, данной в федеральном законе "О библиотечном деле" ( и повторенной почти во всех региональных законах), имеется несоответствие другому федеральному закону - об образовании.
      Прежде всего" под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим документом " . И далее: "Образовательным называется учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников". Таким образом, библиотека не подпадает под определение образовательного учреждения с точки зрения основного закона об образовании. <…> Следовательно, говорить о библиотеке как образовательном учреждении с юридической точки зрения просто неверно.
      Вместе с тем давным - давно за библиотеками, как и за многими учреждениями культуры, была закреплена функция просветительства, от которой в последнее время почему-то стыдливо отказались и библиотековеды, и библиотекари - практики. Н.Е.Добрынина совершенно справедливо пишет, что на фоне расширяющихся информационных возможностей просветительская функция даже национальных библиотек вырисовывается гораздо отчетливее, становится весомее и нужнее . Она разводит понятия "информационная" и " просветительская" функции следующим образом: сущность информационной функции в фиксации и передаче сведений о документах с наибольшей полнотой для всех, кто испытывает в них потребность. В этом случае в спросе пользователей доминирует деловой мотив обращения. Объект же просветительской функции - личность с ее свободным, ничем не ограниченными интересами, часто недостаточно еще осмысленными и сформированными.
      Таким образом, информационная функция прежде всего направлена на удовлетворение читательских потребностей, просветительская же нацелена на их пробуждение и формирование. Особенно эта функция важна для библиотек, работающих с детьми, у которых в силу возрастных особенностей развития многие читательские потребности или не сформированы, или еще не осознанны. Библиотека также самостоятельно занимается обучением пользователей основам информационной культуры, культуры чтения.
      По мнению Н.В. Жадько, просветительская функция библиотеки как социального института, наряду с мемориальной, является родовой, определяющей специфику именно библиотеки, отделяющей ее от других социальных институтов. Н.В. Жадько предлагает разграничивать понятия библиотеки как социального института и как учреждения, причем для социального института употреблять сущностные характеристики (в том числе, функции), а для учреждения - деятельностные, включающие направления (информационное, образовательное, социализирующее); виды (создание, хранение, поиск информации); формы (информационное обслуживание, управление, комплектование фондов, хранение и т.п); методы (компьютеризация, принципы систематизации, методы информационного поиска, отбора информации, подготовки кадров и т.п.).
      Таким образом, по Жадько, просветительская функция, являясь сущностной характеристикой библиотеки как социального института, проявляется в образовательной деятельности библиотеки как учреждения, виды, формы и методы которой меняются в зависимости от изменения потребностей различных групп общества и требований времени.
      Ю.Н. Столяров считает, что понятие библиотека - учреждение - это всего лишь частный случай библиотеки, причем количественно эта часть наименьшая, а библиотека - это система, информационный институт, сущность которых в выполнении главной функции - документно-коммуникационной . Надо отметить, что Ю. Н. Столяров последователен в своих взглядах на библиотеку, но ранее он давал более расширенную трактовку библиотеки как социального института, "призванного обществом для сбора, хранения и передачи во времени и в пространстве материализованного в документе опыта", то есть практически - это и есть документно - коммуникационная функция, а можно с некоторой натяжкой сказать, кумулятивная и просветительская.
      В библиотековедении принято деление функций на социальные и технологические. Е. Селиверстова предлагает выделять главные (имманентные), основные (типообразующие) и производные функции библиотек. К главным, по ее мнению, относятся кумулятивная, мемориальная и коммуникативно-информационная функции. Главные функции присущи любой библиотеке и отличают ее от других социальных институтов, они определяются главной целью библиотечной деятельности - наиболее полное удовлетворение потребностей общества в документах.
      В основе типообразующих функций лежат читательские потребности, связанные с учебной, профессиональной деятельности или организации досуга. Эти функции лежат в основе деятельности разного типа и вида библиотек (научные, учебные, публичные и т.д.), доминирование одной из функций и создает определенный тип библиотек. К производным функциям относятся просветительская, воспитательная, производственная, рекреационная, гедонистическая. По мысли Е. Селиверстовой, набор функций для каждой библиотеки определяется следующим образом: это все три главные функции плюс основная - в зависимости от типа библиотеки, а также соответствующие производные функции в любом количестве, правда, делается очень важная оговорка: если имеются для этого соответствующие фонды и, добавим, ресурсы. Несмотря на то, что Е. Селиверстова относит просветительскую функцию к производным, она для публичных библиотек делает следующее очень важное замечание: " Нужно помнить, что никакие другие, кроме публичных библиотек, не смогут выполнить в библиотечной системе очень важные для общества функции - просветительные, воспитательные, гедонистические, рекреационные". Следовательно, для публичных библиотек именно эти функции переходят в разряд основных, типообразующих. Можно соглашаться или спорить с классификацией Е. Селиверстовой, но в основном, несмотря на некоторые противоречия, она достойна внимания. Действительно, функции библиотек прежде всего определяются, во-первых, пониманием сущности библиотеки - и здесь все исследователи сходятся во мнениях, а во-вторых, потребностями общества. И вот здесь начинаются расхождения, обусловленные многими объективными и субъективными причинами. Библиотеки, независимо от подчиненности и форм собственности, юридически отнесены к сфере культуры. Имеются ряд особенностей этой отрасли, выделяющие ее из ряда других отраслей: прежде всего в культуре важны не только и не столько конечные результаты, сколько условия их достижения. Учреждение культуры функционирует и развивается не столько в зависимости от спроса, сколько как объект его формирования , то есть способствует появлению, раскрытию и развитию определенных потребностей. Сфера культуры является подсистемой управления досугом, и это главная ее задача, информационные и особенно образовательные потребности удовлетворяются также и другими специфическими учреждениями и социальными институтами - учебными заведениями, средствами массовой информации, информационными организациями. Библиотека, таким образом, аккумулирует функции трех сфер, будучи отнесенной по своему правовому и экономическому статусу к одной из них - культуре. Если это правомерно по отношению к публичным библиотекам, то вряд ли отнесение к культуре идет на пользу специальным, учебным и библиотекам других систем и ведомств. Взять хотя бы те же учебные библиотеки. Они являются частью высшей, средней или специальной школы и в первую очередь, должны обеспечивать учебный процесс и жить по законам того учреждения, частью которого состоят. <…>


< Попередня   Наступна >
Современная библиотека. Видеоэкскурсия
Публичная библиотека Крейгмиллара, Великобритания

 На площади в 4 510 квадратных метров и в трех этажах расположился новый центр информационного и социального взаимодействия в Восточном Эдинбурге - Публичная библиотека Крейгмиллара. Сегодня библиотека - это не просто коллекция книг или место для учебы - это место для многокультурных контактов, цифрового просвещения, создания, воображения и открытия. Она разделена на три группы пользователей. Каждая область имеет свою собственную фирменную личность - «Уголок Cuddlebook» (0-5 лет), «RAD to READ» (6-11 лет) и «Библиотеки 4 U». Изюминкой библиотек является молодежная область «Наше пространство»,  занимающая 50% площади. Больше фото здесь  https://wearelibrarypeople.com/project/united-kingdom/edinburgh/craigmillar-public-library-uk/pr/15837

Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини — Українська бібліотечна асоціація
Новини порталу
Новини ІФЛА

 
ЗНАЙОМТЕСЬ:

 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100